Salamis Antik Kenti

Salamis Antik Kenti

Gazimağusa / KKTC

İncil’de adı geçen Salamis Harabeleri Gazimağusa’nın 6 kilometre kuzeyinde Trodos dağından doğan Kanlıdere nehrinin yakınında bir havzada kurulmuştur.

Salamis Antik Kenti‘nin kurucu Teukros, efsaneye göre Salamis adasının kralı Telamon’un oğlu’dur.Troya savaşı sırasında kardeşinin intiharını engellemediği için babası tarafından ülkesinden kovulmuştur.M.Ö 11. yüzyılı‘na ait kalıntılar şehrin o yıllarda kurulduğunu göstermektedir.

O dönemde adada Fenikelilerin üstün olduğu anlaşılmaktadır.M.ö. 708 yılından sonra tüm ada Salamis kenti dahil Asur hakimiyetine girmiştir.M.Ö 699 yılında sona Eren Mısır egemenliğinden sonra kent bağımsız kalmış olsa da 525 yılında Pers egemenliğinin başlamasıyle Kıbrıs  da Pers yönetimine girer.

Doğu seferine çıkan Büyük İskender zamanında ise Salamis kenti Pers yönetiminden kurtulur.Bu olaydan sonra Salamis kenti sürekli el değiştirmiştir. M.Ö. 294 yılında Ptolemaios Kıbrıs‘ın tamamını ele geçirip bu kente kendi hanedanını kurar.

Uzun zamandır Kıbrıs’ın başkenti olan Salamis, Ptolemaios’tan sonra önemini kaybederek M.S 4.yüzyıla kadar başkent  “Baf” olur.M.S. 76/77  yıllarında gerçekleşen büyük depremlerden etkilenen Salamis Kenti oturulmaz bir hale gelir ve M.S. 116 yıllarında Yahudi isyanları ile kent tamamen dağılır. Dönemin imparatoru olan  II. Constantinus Salamis harabelerini küçültüp yeniden kurar ve adını ” Constantia” koyar.

M.S. 368 – 403 yıllarında bu kent yeniden Kıbrıs’ın başkenti olur.M.S. 647  yılına kadar süren yaşamdan sonra Arap akınları,depremler olur ve şehri herkes terkeder.

 Salamis Sur ve Limanı :Kuzey ve güney batı bölgesini Arap akınlarından korumak için 7.yüzyılda yapılmıştır.

Salamis Gymnasium: 2.yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Gymnasium kentin kuzey kısmındadır.

 

Salamis Amfi Tiyatrosu

 

Kentin güney kısmında Augustus tarafından yapılmıştır. Yapılış tarihi tam belli değil fakat 1. ve 2. yüzyıllarında tekrar elden geçirildiği biliniyor. 332’de oluşan depremlerden yıkılmış ve taşlardan hamam yapılmıştır. Salamis Amfi Tiyatrosu sahne binası, orkestra ve oturma alanı ile üç bölümden meydana gelmiştir.

Roma Villası: Dönemin egemeni olan Romalılar tarafından inşa edilmiş iki katlı binadır.

Bizans Sarnıcı: huni şeklinde yapılmış bir yapıdır. İçerisinde 6. yüzyıldan kalma resimler olan bina üç bölümden oluşmakta ve Roma Villası’nın güneydoğusunda kalmaktadır.

Nikokreon Anıtı: Salamis’in son imparatoru olan Nikokreon adına inşa edilmiştir.

 

 

19. yüzyılın sonlarında, ağaçlarla ve toprak tabakasıyla örtülmüş bir halde keşfedilmiş; 1952-1974 yılları arasında kentin büyük bir bölümü çıkarılmıştır.1974 yılında kesilen kazı çalışmalarına 1998 yılında Ankara üniversitesi tarafından tekrar başlanmıştır.

Salamis Antik Kenti Nerede ?

Fotoğraflar : 

Bunlara da bakabilirsiniz:

Leave a Comment